Βιωσιμότητα

  Wind farm Click to enlarge
Πιστεύουμε ότι οι χημικές εφαρμογές δεν πρέπει να αποβαίνουν σε βάρος του περιβάλλοντος και των ανθρώπων.
Προσπαθούμε να προσφέρουμε στους εργαζομένους ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την επαγγελματική ανάπτυξη και διατηρεί τακτικό διάλογο ανάμεσά τους σε μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης. Αυτή η ανταλλαγή είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι είναι οι υπάλληλοι είναι βασικοί παράγοντες των επιδόσεών μας.

Τα προϊόντα μας, όπως το να κρατάμε τα ρούχα μας καθαρά, το καθαρό νερό, λύσεις θέρμανσης στο σπίτι που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας ή  χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας  φωτισμού στο δρόμο, έχουν σχεδιαστεί για να συμβάλλουν στην ποιότητα της ζωής και να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των ενδιαφερομένων όσον αφορά την ανάπτυξη.
Ως προμηθευτής για χιλιάδες βιομηχανίες, συνεχώς αναζητούμε τρόπους για να μειώσουμε περαιτέρω τις επιπτώσεις μας στο περιβάλλον, ζητώντας απο τη χημεία να προσφέρει περισσότερα με λιγότερο κόστος.  Δεσμευόμενοι στους μετόχους  μας, το 2013 εγκαινιάσαμε το Solvay way, μια πολιτική  βιώσιμης ανάπτυξης που παρέχει ένα πλαίσιο για την καθοδήγηση και τη μέτρηση της επιτυχίας στην επίτευξη των στόχων μας.